Föreningens brygga tagen från söder med Vikhög i bakgrunden
Svenska Sjö
https://navigationsskolan.se/

Fastställda avgifter för 2022

Bryggplats Årsavgift
R1 - 9: 1000:-
10 - 15: 1500:-
16 - 21: 1700:-
22 - 27: 2000:-
28 - 39: 2200:-
40 - 49: 2400:-
 
Inträdesavgift: 1400:-
Köavgift: 150:-
Tilläggsavgift: 600:-
 
Insättes på bg 5418-3918


   
Båtutbildningar.se
www.batliv.se