Föreningens brygga tagen från söder med Vikhög i bakgrunden
Svenska Sjö
https://navigationsskolan.se/


Finns det något du undrar över så skicka ett mail här till någon av våra utsedda kontaktpersoner i föreningen.
Du kan också skicka in förslag på förbättringar på vår hemsida eller andra synpunkter

Vem vill du skicka meddelandet till?
Hur kan jag kontakta dig?

Summan av 6 och 21 är:

Båtutbildningar.se
www.batliv.se