Föreningens brygga tagen från söder med Vikhög i bakgrunden
Svenska Sjö
https://navigationsskolan.se/
Har du båt eller tänker köpa båt men saknar båtplats?

Föreningen Bjärehovs Brygga har till ändamål att som ideell allmännyttig förening till medlemmar upplåta tilläggsplats för båt vid brygga å stranden vid Näktergalsvägens slut i Bjärred och i samband därmed främja båtlivet och verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap.

Vår brygga har 51 platser varav 28 större och 23 mindre platser beroende på dina behov och storlek på båt. En differentiserad prissättning gör också ett medlemskap hos oss attraktivt.

Intresserade båtägare är varmt välkomna till vår förening. Du sätter enkelt upp dig på vår kölista. Kötiden är svår att förutse eftersom den varierar över tiden, men räkna med något år för en tillfällig båtplats och lite längre för en permanent medlemsplats.

Har du några frågor före du anmäler dig så kan du kontakta oss för mer information.

Önskar du hjälp med splitsning etc hjälper Thomas gärna till. Du når Thomas enklast på mail:

timmermannen@bjarehovsbryggan.se

Som medlem tar du del av information, protokoll från styrelsen såväl som tips på hur du bäst förtöjer din båt till allas trivsel.


Medlemmarna sköter själva rondering, underhåll och renhållning.   
Båtutbildningar.se
www.batliv.se